Velkommen til broderloge nr. 94 Hertug Hans I.O.O.F.

 

Loge nr. 94 Hertug Hans er en af mange Odd Fellow Loger i Danmark og vi er en del af et internationalt netværk. Logen blev indviet den 1. September1973.

Du kan læse mere om logens historie ved at vælge dette menupunkt i venstre side. Som du kan læse her, har vores loge arbejdet meget med humanitære opgaver.

Vi er en broderloge, altså en loge bestående af mænd med forskellig baggrund og alder.

Vores logebygning ligger på Jomfrustien 38 A i Haderslev, hvor vi deler bygningen med Broderloge nr. 59 Hiort Lorenzen og Søsterloge nr. 19 Alexandra.

Vi holder vore logemøder hver mandag fra klokken 19.00 med undtagelse i ferieperioderne. Påklædningen til almindelige møder er mørkt tøj og til festaftener mødes vi i kjole og hvidt.

Vi mødes i god tid inden mødet i vores festlokale for at hilse på vore brødre og få en hyggelig snak. Efter logemødet, som foregår i vores smukke logesal efter en bestemt dagsorden, samles vi igen i festlokalet til selskabeligt samvær med spisning.

Ønsker du at få mere at vide om det at være en del af vores fællesskab, er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder en oversigt over de siddende embedsmænd i venstre kolonne. Det er vores Overmester, som leder logen, og logens valgte embedsmænd er typisk valgt for 2 år ad gangen.

Kontakt os
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input